2024 - Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka

Pojdi na vsebino
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka
ARHIV
novice iz Loškega muzeja

Ponedeljek, 8. januar 2024
Anton Edvard Jožef pl. Strahl  (1817–1884)
Anton Edvard Jožef pl. Strahl se je rodil očetu Frideriku Anzelmu  (1784–1821), stotniku iz Erfurta in materi Tereziji Justini Demšar  (1793–1829). Edvard je imel tudi leto starejšo sestro Henriko  (1816–1856). Leta 1819 je oče Friderik od svojega svaka Jožefa Demšarja  ml. kupil starološki grad s posestjo. Edvard in Henrika sta zgodaj  postala siroti, saj jima je oče Friderik umrl že leta 1821, mati pa osem  let pozneje. Skrbnik mladoletnega Edvarda in Henrike je postal materin  brat in apelacijski   svetnik na Dunaju Franc Ksaver Demšar (1790–1846).
  Edvard je osnovno in srednje šolanje opravil v Škofji Loki in  Ljubljani, nato je študiral pravo na Dunaju in ga leta 1839 uspešno  zaključil. Po vrnitvi na Kranjsko je kar osem let (od 1840 do 1848)  opravljal delo neplačanega sodniškega pripravnika. Med tem časom pa je  opravil tudi sodniški izpit. Zaposlen je bil na deželnem sodišču v  Ljubljani, nato je bil premeščen v Gorico. Leta 1850 je bil iz Gorice  premeščen v Trebnje na Dolenjskem, kjer je bil sodnik in predstojnik  okrajnega sodišča. Od   leta 1854 do upokojitve 1868 pa je delal kot svetnik na ljubljanskem  deželnem sodišču.  
  Leta 1844 se je poročil s Cecilijo pl. Petenegg, ki je bila hči Karla  pl. Petenegga, predsednika Deželnega sodišča v Ljubljani. V obdobju, ko  je Edvard služboval v Trebnjem je Cecilija rodila edinega sina in  pozneje dediča Starološke posesti Karla Strahla (1850–1929). Družina je  poleg starološke posesti v lasti imela še hišo v Ljubljani, kjer so  živeli med leti 1854 in 1868.3 V Staro Loko pa so običajno zahajali ob  koncih tedna in ob dopustih Edvarda. Po upokojitvi je Edvard s sinom  Karlom   med leti 1868 in 1870 živel v Gradcu, nato pa se je preselil v  starološki grad, kjer je živel do svoje smrti leta 1884.   
  Edvard je bil v času svojega službovanja v Ljubljani aktiven na mnogih  področjih. Bil je član društev Kazina, Filharmoničnega društva,  Zgodovinskega društva za Kranjsko, Društva Kranjskega deželnega muzeja  in mnogih drugih. Kot izobražen mož je govoril več jezikov (poleg  nemščine še slovensko, francosko in italijansko), pisal je strokovne  pravne članke, od zgodnje mladosti pesnikoval, pozneje pa prevajal dela  Franceta Prešerna. Politično je bil liberalno opredeljen. V prvem  kranjskem deželnem   zboru je bil od leta 1861 do 1866 poslanec. Za svoje zasluge je bil ob  upokojitvi leta 1868 odlikovan z visokim avstrijskim državnim  odlikovanjem viteškim križcem reda Franca Jožefa. Po vrnitvi iz Gradca  leta 1870 se je v Starološkem gradu posvečal dopolnjevanju in urejanju  svoje umetnostno zgodovinske zbirke. Leta 1873 pa je pridobil celo  plemiški naziv.   
  Edvard Jožef plemeniti Strahl je bil velik ljubitelj in zbiralec  umetniških slik domačih in tujih slikarjev ter predmetov umetne obrti.  Čeprav je s dedovanjem starološkega gradu pridobil tudi nekaj slik, ki  so jih kupili predhodni lastniki gradu (Erbergi, Lukančiči) je Edvard  intenzivneje začel zbirati umetniške slike v 60. letih 19. stoletja. V  tem času se je seznanil tudi z italijanskim prekupčevalcem umetnosti  Aleksandrom Volpijem. Ta je Strahlu dobavljal predvsem dela tujih  avtorjev. Dela   domačih avtorjev pa mu je priskrbela njegova hišna gospodinja Johanna  Strupi. Tako je Edvard ustvaril eno največjih zbirk na Kranjskem v  tistem času. Umrl je leta 1884 v Stari Loki, pokopan pa je na  pokopališču cerkve sv. Krištofa v Ljubljani.   
Več o usodi umetnostno zgodovinske zbirke in sinu Karlu Strahlu, skrbniku zbirke po smrti Edvarda najdete na povezavi:  https://www.loski-muzej.si/novice/zadnji-staroloski-grascak-in-njegova-zbirka/

V stalni zbirki Loškega muzeja hranimo enega izmed portretov Edvarda  pl. Strahla. Portretiranec, ki ga je upodobil znani slovenski portretist  in krajinar Ivan Franke, ima na levem delu prsi na rdečem traku pripet  viteški križec reda Franca Jožefa, ki ga je slikar upodobil do največjih  potankosti. Strahl je omenjeno visoko odlikovanje prejel leta 1868 ob  upokojitvi.  

Red Franca Jožefa je bil ustanovljen 2. decembra 1849. Odlikovanje je  sestavljeno iz zlatega rdeče emajliranega križa, ki je položen na črno  emajliranega zlatega dvoglavega avstrijskega orla, ki v kljunu drži  zlato verigo. Ta v spodnjem delu prehaja v latinski napis VIRIBUS  UNITIS, ki v prevodu pomeni s skupnimi močmi, kar je bil moto cesarja  Franca Jožefa. V sredini križa je belo emajliran medaljon z velikima  začetnicama FJ, na medaljonu na zadnji strani pa je letnica ustanovitve  reda 1849.   Nad križem se nahaja zlata Rudolfova krona. Red se je nosil na rdečem  traku. Odlikovanje se je sprva podeljevalo v treh stopnjah, leta 1901 pa  so mu dodali še eno in sicer oficirski križ. Kdo pa so bili prejemniki  tega odlikovanja? Več o tem si lahko preberemo v statutu tega  odlikovanja, kjer člen 3 pravi takole: “Odlične zasluge, ne glede na  rojstvo, vero in status zagotavljajo zahtevo za sprejem v red. Red FJ se  lahko podeli vsakemu pripadniku monarhije, ki se je izkazal vrednega z  neomajno   pripadnostjo deželnemu knezu in domovini v vojni in miru, s posebno  pomembnimi za splošno dobro zaslužnimi dejanji, za uporabne iznajdbe,  odkritja ali izboljšave, za goreče in uspešno pospeševanje in dvig  kmetijstva, domače industrije in obrti, ali se je izkazal z odličnim  uspehom v umetnosti ali znanosti s požrtvovalnimi dejanji pri trpljenju  ljudi ali če si je na katerikoli drug izkazan način za Naš Prestol, Našo  državo prislužil utemeljeno zahtevo zahvale domovine in javnega  priznanja.”   Red Franca Jožefa je bilo eno redkih avstro-ogrskih odlikovanj, kjer  je bilo treba v primeru odlikovanja z višjo stopnjo tega reda, nižje  stopnje redov vračati.
  Pripravila: Biljana Ristić in Jože Štukl  
Ivan Franke, Portret Edvarda Strahla, hrani Loški muzej Škofja Loka.
Stara Loka, razglednica, 1918–1941, hrani Loški muzej Škofja Loka.
Nazaj na vsebino