Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka

Pojdi na vsebino
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka
AKTUALNO
Spoštovane članice in člani društva Lonka Stara Loka

Lepo vas vabimo na Jurjev sejem na Fari, ki bo na starološkem trgu v
soboto, 27.4.2024, od 8:30 do 12:30.

Predstavili  se bodo razstavljalci z bogatim izborom izdelkov,
tokrat se boste lahko  ustavili kar pri 21 bogato založenih stojnicah.
Udeležili se boste lahko tudi delavnic za odrasle in otroke in prisluhnili kulturnemu programu.

Sejem bo živ in lepo vabljeni !
Mihael Habicht
TEDEN PODEŽELJA NA LOŠKEM (vabilo)

V okviru letošnjega Tedna podeželja, ki bo potekal od 7. do 14. 10. 2023, bomo v sodelovanju s partnerji organizirali ekskurzijo s predstavitvijo blagovnih znamk Dobrote Dolenjske in Belokranjsko ter obiski tamkajšnjih kmetij, čebelarsko - kulinarični dogodek, strokovni posvet oz. srečanje strokovnih služb z lokalnimi pri/predelovalci, tematski sprehod po Sorici s kulinaričnim doživetjem, se podali po Poti na Goro in začrtali aktivnosti za nadaljnji razvoj blagovne znamke Babica in Dedek. Dogajanje pa zaokrožujejo tudi Tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov v Žireh, na Visokem in v Stari Loki, kjer je naše društvo glavni organizator.  

Vabljeni k udeležbi na posameznih dogodkih!   
Več v priloženem programu.  

Hvala in lep četrtek,
Kristina Miklavčič

Razvojna agencija Sora d.o.o
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka
T: 04/50 60 225
M: 040 769 527

Crngrobški zakladi - mineraloška in paleontološka dediščina (vabilo)

 
Okolica Crngroba je pritegnila pozornost geologov že konec 19. stoletja. Tamkajšnja mineraloška in paleontološka dediščina danes sodi med eno izmed najpomembnejših na Slovenskem. Med najboljšimi poznavalci in zbiralci crngrobških geoloških zakladov je prav France Stare, katerega obsežna zbirka mineralov in fosilov bo na ogled v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu.
 
Razstavo so pripravili: Prirodoslovni muzej Slovenije, Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, župnija sv. Jurija Stara Loka in zbiralec France Stare

Odkritje kipa freisinškega škofa Abrahama

vljudno vas vabimo na slovesno sveto mašo in slavnostno odkritje in blagoslov kipa freisinškega škofa Abrahama, ki bo potekalo 22.4.2023 v Parku škofov v Stari Loki.
V cerkvi sv. Jurija bo ob 16.00 slovesna sveta maša, ki jo bo ob somaševanju pomožnega škofa Nadškofije München in Freising Wolfganga Bischofa in duhovnikov Dekanije Škofja Loka vodil pomožni škof Nadškofije Ljubljana msgr. dr.Franc Šuštar.

Peli bodo združeni pevski zbori loških župnij pod vodstvom Gregorja Vojeta in Andreja Benedika.

Slavnostno odkritje in blagoslov kipa XV. freisinškega škofa Abrahama bo ob 17.30 v Parku škofov v Stari Loki.

Avtor kipa je akademski kipar Metod Frlic, odkrila ga bosta župan občine Škofja Loka Tine Radinja in predlagatelj postavitve Klemen Karlin, blagoslovil pa ga bo pomožni škof Nadškofije München in Freising Wolfgang Bischof.

V kulturnem programu bomo prisluhnili Škofjeloškemu oktetu pod vodstvom Andreja Žagarja.

Lepo vabljeni!
Mihael Habicht
predsednik društva Lonka Stara Loka

Več si lahko preberete na občinski strani Škofje Loke .
PASIJONCI DOČAKALI PASIJON V STARI LOKI

Občina Škofja Loka je pasijonsko mesto, zato je bila pražupnija Stara Loka že od vsega začetka zelo prisotna pri vseh uprizoritvah pasijona.
V letih, ko pa Škofjeloškega pasijona ni, pa v Stari Loki pripravljamo različne dogodke, ki nam pomagajo k boljši pripravi na Veliko noč in hkrati spodbujajo pasijonskega duha k ponovni uprizoritvi.
Lansko leto smo pripravili uprizoritev enega prizora iz Škofjeloškega pasijona.

Že dlje časa pa se s pasijonci iz Stare Loke, Selc in Železnikov pod
režijskim vodstvom p. Marjana Kokalja pripravljamo na
PASIJONSKI VEČER 2023 V STARI LOKI, ki se bo zgodil danes, 31.3.2023, ob 19.45 v Jurjevi dvorani v Stari Loki.
Uprizorili bomo osem prizorov Škofjeloškega pasijona. Vabilo na dogodek je v priponki.
Dogodek poteka v okviru Dnevov Škofjeloškega pasijona.

Vsi igralci in sodelujoči sodelujemo in brezplačno. Del materialnih stroškov krije Občina Škofja Loka in Župnija Stara Loka.
Povezava do ostalik slik.

Lepo vabljeni med nas!
Utrinek s pomladanske cistilne akcije - najbolj pridni so bili otroci...
Drage članice in člani društva Lonka,

v postnem času vas vabimo na obisk prireditev v okviru Dnevov škofjeloškega pasijona.

Posebej vas vabimo na otvoritev razstave Janeza Plestenjaka - ŠKOFJELOŠKI PASIJON V RISBI - ki bo v petek, 25.marca 2022, ob 16.uri, v galeriji Crngrobsk turn v cerkvi v Crngrobu.

Ogled razstave in cerkve Marijinega oznanjenja bo možen vsko nedeljo v aprilu od 16. do 18.ure.

Vsako soboto pa bo v okviru projekta Crngrob naokrog ob 11.uri na voljo še strokovno vodenje po cerkvi v organizaciji Loškega muzeja.

Lepo vabljeni, da obvestite tudi znance in prijatelje.

Z lepimi pozdravi,
Mihael Habicht
predsednik društva Lonka
CRNGROB NAOKROG

Društvo Lonka Stara Loka je prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 skupaj s partnerji Razvojno agencijo Sora d.o.o, Javnim skladom za kulturne dejavnosti, OI Škofja Loka, Loškim muzejem, Župnijo Stara Loka in Občino Škofja Loka.

Z razvojem novih  ustvarjalnih, koncertnih, izobraževalnih ter strokovnih vsebin v cerkvah  na Loškem želimo popularizirati sakralno dediščino, seznaniti  zainteresirano javnost o pomenu in vrednotah kulturne dediščine ter  približati glasbo, likovno umetnost, zgodovino in etnologijo osnovno–,  srednješolcem, študentom ter drugi zainteresirani javnosti na izkustven  način in obenem obstoječi tematski poti, ki zajemata ogled omenjenih  cerkva, nadgraditi oz. osvežiti z aktualno ponudbo in jih bolj tržno  usmeriti. S strokovno usposobljenimi vodiči, vzpostavljenim sistemom  javnega vodstva, izvedbo razstav predmetov v njihovem izvornem okolju, z  investicijskimi vlaganji, opredeljenim načinom skrbništva nad cerkvami  in njihovimi vsebinami ter seveda promocijsko in trženjsko podporo  destinacijo Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino predstaviti kot  avtentično in umetniško doživetje naravne in kulturne dediščine.

Otroke,  mladostnike in splošno javnost bodo nove vsebine in dogodki spodbudili k  cenjenju in spoštovanju vrednot prostora, dediščine in umetniškega  ustvarjanja. V okviru projekta bomo v cerkvah in drugih sakralnih  objektih oblikovali, nadgradili in izpeljali nove vsebine, programe in  dogodke, ki bodo med drugim vključevali vodene oglede, razstavo  predmetov v njihovem izvornem okolju, koncerte in tematske poti.

Povzetek projekta:
Cerkve in drugi sakralni objekti na Škofjeloškem predstavljajo bogato  in nenadomestljivo kulturno dediščino, ki jo je potrebno ohraniti, z  dodatnimi koncertnimi, turistično – izobraževalnimi in etnološkimi  vsebinami pa lahko doprinesejo k turistični prepoznavnosti krajev.  Otroke, mladostnike in splošno javnost bodo nove vsebine in dogodki  spodbudili k cenjenju in spoštovanju vrednot prostora, dediščine in  umetniškega ustvarjanja. V okviru projekta bomo v cerkvah in drugih  sakralnih objektih oblikovali, nadgradili in izpeljali nove vsebine,  programe in dogodke, ki bodo med drugim vključevali vodene oglede,  razstavo predmetov v njihovem izvornem okolju, koncerte in tematske  poti. Sakralna dediščina in umetnost bosta tako postala dostopnejša tako  turistom kot lokalnemu prebivalstvu. Hkrati bomo z vključitvijo  lokalnega prebivalstva ter župnije cerkvi v Crngrobu določili stalno  dežurstvo oz. skrbnika ter opredelili način trženja novih vsebin.
Kar daje znotraj projekta izvedenim ustvarjalnim in koncertnim  vsebinam med primerljivimi dogodki prepoznavnost, je avtentičnost  koncertnih prostorov in njihove umetnostno – zgodovinske, akustične in  duhovne danosti ter s tem povezana ustrezna izbira glasbenih programov.  Zaradi te prepoznavnosti pričakujemo tudi večje zavedanje o pomenu in  vrednotah kulturne dediščine v lokalni in širši skupnosti, s poudarkom  na romarski cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki velja za eno  izmed najlepših gotskih cerkva na Slovenskem. V crnogrobski cerkvi bo  izvedenih več koncertov, razstava predmetov, strokovna vodstva ter  izdana strokovna publikacija, z željo, da neliturgične vsebine zvenijo  tudi v ostalih, bolj atraktivnih cerkvah na škofjeloškem območju, bodo 3  koncerti izvedeni tudi v cerkvi Sv. Ane na Ledinici, cerkvi Sv. Antona v  Železnikih ter cerkvi Marijinega vnebovzetja na Gori (Malenski Vrh). Z  investicijama v cerkev v Crngrobu (tehnično varovanje, ureditev okolice)  bomo ne samo varovali kulturno in naravno dediščino temveč podprli  stalno vlaganje v infrastrukturo s strani župnije.
Vsebina projekta nadaljuje aktivnosti za ohranjanje oz. varovanje  kulturne dediščine ter popularizacijo umetnosti z vključevanjem  različnih ustvarjalcev, tudi iz lokalnega okolja, kar smo v preteklosti v  okviru že izpeljanih ali tekočih projektov že poudarjali.

Aktivnosti 1. faza (april 2021 – junij 2022):
1. VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA

2. RAZVOJ IN IZVEDBA NOVIH VSEBIN, KI SE BODO DOGAJALE V CERKVAH (maj, junij 2022)
 • Priprava in izvedba ustvarjalnih vsebin (projekta),  ki se navezuje na vsebino kulturnih spomenikov in njihov pomen v času  in prostoru (vključevanje lokalnih ustvarjalcev, načrtovalcev in  izvajalcev, ki jih pri njihovem delu navdihuje potencial izjemnih  ambientov z umetniško in duhovno potenco)
 • Izvedba glasbeno plesne predstave Romarski vrtec
 • Priprava in izvedba koncertnega cikla za različne ciljne skupine, ki je prenosljiv tudi na druge cerkve na Škofjeloškem
 • Mešani pevski zbor Megaron, zborovodja Damijan Močnik, Mednarodni  ansambel za staro glasbo Canso, Vokalna skupina Vikra iz Trsta,  zborovodkinja Petra Grassi(vsi 3 koncerti v Crngrobu, v Žireh Canso, v  Železnikih Vikra in na Gori Megaron– skupno 6 izvedb

3. PREDSTAVITVE IN TRŽENJE NOVIH VSEBIN
Promocijski materiali
 • Priprava zloženke s predstavitvijo aktualnih ustvarjalnih,  koncertnih in izobraževalnih vsebin v vseh 4 cerkvah ter predstavitvijo  programa vodstev in razstave v Crngrobu
 • Oblikovanje CGP nove izobraževalno – turistične ponudbe v cerkvah in tematskih poteh na Škofjeloškem
 • Oblikovanje spletne podstrani s predstavitvijo novih vsebin
Trženje novih vsebin
 • Priprava in posodobitev izobraževalnega programa o Crngrobu (za različne publike)
 • Usposabljanje vodičev/vodnikov za izvedbo izobraževalnih programov  ter trženje novih produktov (vsebine v cerkvah) pod strokovnim vodstvom  kustosov Loškega muzeja
 • Določitev sistema (terminov in načina) javnih vodstev (vodenih  ogledov) po cerkvah z organizacijo dežurstev od junija do septembra 2021  + junij 2022
 • Izvedba turističnih in strokovnih vodstev
 • Določitev skrbništva nad novimi vsebinami v cerkvenih objektih (usklajevanje z župnijami)

4. PRIPRAVA STROKOVNE PUBLIKACIJE O CERKVI V CRNGROBU
 • Priprava tekstovnega dela iz različnih strokovnih področij ter slikovnega materiala največjih znamenitosti
 • Izvedba umetniškega natečaja v lokalnih šolah in vrtcih (interpretacija kraja in cerkev iz lokalnega okolja)

5. IZVEDBA NALOŽB NA CERKVAH IN NAKUP OPREME (februar – april 2022)
 • Nakup nekaterih avdio-vizualnih pripomočkov za izvedbo prezentacij
 • Ureditev elektroinštalacij – izvedba tehničnega varovanja cerkve v Crngrobu
 • Ureditev okolice cerkve v Crngrobu
 • Nakup prenosnika za izvedbo aktivnosti na terenu ter sodelovanja s partnerji

6. PROMOCIJA PROJEKTA
Aktivnosti 2. faza (junij 2022 – marec 2023):

7. VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA

8. RAZVOJ IN IZVEDBA NOVIH VSEBIN, KI SE BODO DOGAJALE V CERKVAH
 • Izvedba samostojne razstave predmetov v njihovem izvornem okolju (in situ) s strani Loškega muzeja s spremljajočim programom

9. NADGRADNJA OBSTOJEČIH TEMATSKIH OZ. POHODNIŠKIH POTI
 • Nadgradnja Poti v Crngrob v digitalno obliko
 • Preveritev možnosti nadgradnje, odprave neaktualnih vsebin in vsebinske osvežitve Poti na Goro

10. PREDSTAVITVE IN TRŽENJE NOVIH VSEBIN
Trženje novih vsebin
 • Določitev sistema (terminov in načina) javnih vodstev (vodenih  ogledov) po cerkvah z organizacijo dežurstev od junija do septembra 2022
 • Izvedba turističnih in strokovnih vodstev (junij – september 2022)
 • Določitev nosilca trženja in načina trženja novih programov v cerkvah ter nadgrajenih tematskih poti

11. PROMOCIJA PROJEKTA            
Glavni namen operacije:

Z razvojem novih ustvarjalnih, koncertnih, izobraževalnih  ter strokovnih vsebin v cerkvah na Loškem popularizirati sakralno  dediščino, seznaniti zainteresirano javnost o pomenu in vrednotah  kulturne dediščine ter približati glasbo, likovno umetnost, zgodovino in  etnologijo osnovno–, srednješolcem, študentom ter drugi zainteresirani  javnosti na izkustven način in obenem obstoječi tematski poti, ki  zajemata ogled omenjenih cerkva, nadgraditi oz. osvežiti z aktualno  ponudbo in jih bolj tržno usmeriti. S strokovno usposobljenimi vodiči,  vzpostavljenim sistemom javnega vodstva, izvedbo razstav predmetov v  njihovem izvornem okolju, z investicijskimi vlaganji, opredeljenim  načinom skrbništva nad cerkvami in njihovimi vsebinami ter seveda  promocijsko in trženjsko podporo destinacijo Škofja Loka s Poljansko in  Selško dolino predstaviti kot avtentično in umetniško doživetje naravne  in kulturne dediščine.

Finančna podpora operacije:
Vrednost celotnega projekta: 90.192,38 €
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 71.623,29 €Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.

Rezultati operacije:
 • Cerkve z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino bodo svojo osnovno liturgično vlogo obogatile z glasbeno – izobraževalnimi ter strokovnimi vsebinami za strokovno in laično javnost ter z razstavo predmetov v njihovem izvornem okolju
 • Oblikovane izobraževalne vsebine bodo učencem, dijakom, študentom glasbenega pouka in umetnosti ter drugi zainteresirani javnosti podane na izkustven, avtentičen način
 • Tematska pot Pot v Crngrob predstavljena v digitalni aplikaciji
 • Turistična ponudba Škofjeloškega bo obogatena z vsebinami v sakralnih objektih, ki so kulturna dediščina, v avtentični podobi s poudarkom na umetnostno zgodovinskih, akustičnih in duhovnih danostih, lahko tudi prvovrstno doživetje tudi za neizkušenega, umetnostno neizobraženega poslušalca ali obiskovalca
 • Popularizacija bogate sakralne dediščine Škofjeloškega z investicijo v crnogrobsko cerkev in njeno zunanjost
 • Urejen sistem strokovnih vodstev po sakralnih objektih, urejeno skrbništvo in pripravljen načrt trženja novih vsebin s promocijsko podporo

Kontakti:

PARTNERJI:
          

           


JASLICE NA SPREHODU PO STARI LOKI IN OKOLICI skozi fotografski objektiv

V teh dneh lahko med sprehodom skozi naš kraj že opazimo kakšne jaslice, postavljene ob vhod, na vrt, v okensko izložbo, … V soboto so naši možje postavili tudi hlevček za Logondrove jaslice pred Marijino kapelico na starološkem trgu pod farno cerkvijo, ki čaka Sveto družino na Sveti večer. Morda nas bo še kdo presenetil in vzradostil s svojo izvirnostjo in prisrčnostjo, ko bo mimoidočim na ogled postavil ali izdelal ali narisal jaslice 😊

Letos si v našem društvu želimo spodbuditi vse vas, da se dobro ozremo okoli nas, ko gremo na sprehod po ulicah in trgih našega kraja in župnije Stara Loka, in fotografiramo jaslice na prostem ali nekje ob hišah. Vaše fotografije bi radi shranili na spletno stran društva, da bodo skrite in malo manj skrite kotičke z jaslicami s starološkega lahko videli tudi tisti, ki ne morejo sami na ulice in bodo navdušile še koga, da se odpravi na pot iskanja jaslic po Stari Loki in okolici.


Vabimo vas, da fotografije jaslic, ki jih boste posneli med sprehodom
, pošljete na urska.florjancic@telemach.net, zraven pa dopišete:

 • domače hišno ime (če ga veste)
 • kraj oz. lokacija jaslic
 • avtorja fotografije
 • leto oz. datum posnetka

Naj naša spletna galerija postane virtualna razstava jaslic s sprehoda po Stari Loki in njeni okolici, ki nas bo vabila, da radi odkrivamo naš domači kraj in spoznavamo njene prebivalce!
V pričakovanju Božiča …

Marijina kapelica, Stara Loka, foto UFlo

Marijina kapelica, Stara Loka, foto UFlo (Large).JPG

Pr Bognar, Stara Loka, foto UFlo

Pr Bognar, Stara Loka, foto UFlo (Large).JPG

Pr Flintež, Stara Loka, foto UFlo

Pr Flintež, Stara Loka, foto UFlo (Large).JPG

Stara Loka, foto UFlo

Stara Loka, foto UFlo (Large).JPG

Vrtec Sončni Žarek, Stara Loka, foto UFlo

Vrtec Sončni Žarek, Stara Loka, foto UFlo (Large).JPG

Vrtec Sončni Žarek, Sv družina, Stara Loka, foto UFlo

Vrtec Sončni Žarek, Sv družina, Stara Loka, foto UFlo (Large).JPG

Pr Jezeršk na Groharc, ptičja hiška, A Jezeršek 1

Pr Jezeršk na Groharc, ptičja hiška, A Jezeršek 2.jpg

Pr Jezeršk na Groharc, ptičja hiška, A Jezeršek 2

Pr Jezeršk na Groharc, ptičja hiška, A Jezeršek 1.jpg

Pr Jezeršk na Groharc, vhod, A Jezeršek

Pr Jezeršk na Groharc, vhod, A Jezeršek.jpg

Planica, A jezeršek

Planica, A jezeršek.jpg

Ob poti s Križne Gore na Planico, A Jezeršek 3

Ob poti s Križne Gore na Planico, A Jezeršek 1.jpg

Ob poti s Križne Gore na Planico, R Brelih 3

Ob poti s Križne Gore na Planico, A Jezeršek 3.jpg
KRIŽNOGORSKI ANGELI
Prezbiterij križnogorskega svetišča je čudovito poslikan s freskami in na zvezdastem rebrastem stropu lahko občudujemo osem angelov z upodobitvijo starih glasbil, ki datirajo v čas nastanka fresk, t.j., l. 1502. Loška umetnica Albina Nastran je podobe križnogorskih angelov čudovito prelila v tehniko akvarela, reprodukcije pa so sedaj na voljo tudi vam.

Ob vstopu v leto 2022, ko mineva 520 let od poslikave stropa prezbiterija cerkve Sv. Križa na Križni Gori nad Škofjo Loko, smo v sodelovanju Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka in Župnije Stara Loka pripravili priložnostno zloženko in komplet osmih reprodukcij s KRIŽNOGORSKIMI ANGELI.

Križnogorski angeli so lahko lepo darilo kot voščilnice ali reprodukcije za uokvirjanje. Naš starološki izdelek lahko dobite v Gostilni pri Boštjanu na Križni Gori, v Župnišču Stara Loka, v Turizmu Loka pri Saši ali pa pišete na urska.florjancic@telemach.net. Priložnosten dar za komplet je 5 EUR.
SELŠKI PASIJON – OD MLADOSTI DO STAROSTI
Župnija Selca-Bukovščica, KD dr. Janez Evangelist Krek Selca in gibanje Pasijonski veter so v letošnjem postnem času pripravili in posneli SELŠKI PASIJON – OD MLADOSTI DO STAROSTI (VIA CRUCIS).
Posnetek je od 30. marca 2021 objavljen tukaj.
»Pasijonske doneske posvečamo trem stoletjem škofjeloške spokorniške procesije, katere zapis je edini preživel ujme časa in v bogati kapucinski pasijonski tradiciji besedilnega izročila 17. in 18. stoletja predstavlja njen edini ohranjeni člen.
Ko razmišljamo o tristoletnem jubileju škofjeloške pasijonske procesije, je pametno, da si v duhu oživimo osnovna vprašanja: Česa se pravzaprav spominjamo? Kateri dogodki ali pojavi so tisti, ki si jih hočemo priklicati v spomin ob našem jubileju? Kateri dogodki naj bodo temelj našega jubileja? … Tradicija pasijona je v Škofji Loki obstajala že pred patrom Romualdom; da so ga uprizarjali vsako leto, je jasno iz ohranjenih povabilnih pisem in načina, kako mimogrede je procesija omenjena kot nekaj vsakomur znanega. Leta 1715 je pater Romuald že imel svoj tekst pasijona in ga regularno uprizarjal; v letih 1725–1727 je nastal lepopisni prepis, ki se nam je ohranil do danes. Kaj naj bi v tej verigi pomenila letnica 1721, pa ni mogoče jasno povedati.’
Kam na časovni trak torej umestiti nastanek Škofjeloškega pasijona, še vedno ne moremo točno določiti, zagotovo pa vsaj v leto 1715. Nadaljnje raziskave in novi arhivski dokumenti bodo morda nekoč pomagali rešiti tudi ta rebus. Vendar veličina in sporočilnost škofjeloške spokorniške procesije, prvega slovenskega ohranjenega dramskega besedila, zato nista nič manjši. Bistveno je naše zavedanje, da je Škofjeloški pasijon del naše identitete in bogate kulturne dediščine, ki nam tudi po treh stoletjih prinaša neminljivo sporočilo o zmagi življenja nad smrtjo.«

Spoštovane članice in člani Muzejskega društva Škofja Loka,
s temi besedami ge. Helene Janežič, urednice Pasijonskih doneskov, in dr. Matije Ogrina, avtorja prispevka z naslovom Troje stoletij škofjeloške pasijonske procesije, Muzejsko društvo Škofja Loka napoveduje izid letošnje številke edinega vseslovenskega pasijonskega zbornika Pasijonski doneski. Gre za že šestnajsto številko po vrsti, ki tudi tokrat prinaša bogastvo zanimivega postnega branja.
Zaradi epidemije koronavirusa  Pasijonskih doneskov tudi letos žal ne moremo še izvesti v živo. Pripravili pa smo predstavitev preko spleta, k spremljanju katere ste lepo vabljeni.

Spletna predstavitev pasijonskega zbornika
PASIJONSKI DONESKI 2021ǀ16 bo vidna na povezavi https://www.facebook.com/mdlokasi
Letošnja številka Pasijonskih doneskov bo od ponedeljka, 22. marca, na voljo tudi za nakup: dobili jo boste lahko v spletni trgovini muzejskega društva (povezava), na blagajni Loškega muzeja Škofja Loka (povezava) in v prostorih TIC Škofja Loka na Mestnem trgu 42 (povezava).
Vabljeni k ogledu spletne predstavitve in vabljeni, da si zagotovite svoj izvod Pasijonskih doneskov 2021ǀ16!

Helena Janežič,
predsednica Muzejskega društva Škofja Loka
PASIJONSKI VEČER 2021 V STARI LOKI

 
Sonetni venec Pasijon Mengore je slovenski pesnik in glasbeni ustvarjalec Leon Oblak napisal pod vtisom Rupnikovih mozaikov v kapelicah križevega pota, ki vodijo na starodavno Božjo pot Mengore pri Tolminu. V letošnjem postnem času je naša starološka mladina njegove verze brala v prostorih nekdanje dekanije v Stari Loki, kjer že od leta 2012 pripravljamo Pasijonske večere, posnetek recitala pa si bo mogoče ogledati v knjigi obrazov (fb) na spletni strani Župnije Stara Loka na praznik sv. Jožefa, v petek, 19. marca 2021, ob 19.30.

 
Pasijonski večeri v Stari Loki so literarno-glasbeni recitali, na katerih nam domači recitatorji  približajo različna dela s pasijonsko tematiko. Dogodki, ki jih že od leta 2012 pripravljamo v starodavni stavbi dekanije, so obogateni tudi z glasbo in likovnimi vsebinami na temo pasijona. Žal letos razmere s pandemijo covida ne dopuščajo izvedbe dogodka v živo, zato se je mladina potrudila, da nam dogodek pripelje v naše domove. Vabljeni, da se pridružite dogodku v premišljevanju Kristusovega trpljenja, skrivnosti vstajenja in našega odrešenja v interpretaciji mladih recitatorjev in glasbenikov.
Nazaj na vsebino